Kde mají svůj původ?

Jako organizovaná církev adventisté existují více jak jedno a půl století. Jejich kořeny sahají přes protestantskou reformaci až ke vzniku křesťanství před dvěma tisíci lety.

Zpět k počátkům

Jako všechny křesťanské církve, tak i adventisté sedmého dne datují svou existenci k prvním křesťanským sborům, které po Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání vznikly v Palestině a následně v celé oblasti Středozemního moře. Měřítkem jejich učení a jednání nejsou tendence a směry, které se v církvi později projevovaly, ale to, co žádal Ježíš a apoštolové. Proto se vědomě a konkrétně zaměřují na učení a život prvních křesťanů. Skutečnost, že adventisté sedmého dne jsou křesťanskou církvi, je spojuje s jinými křesťany a církvemi v univerzální společenství věřících.

Dědicové reformace

Protestantská reformace, která otřásla křesťanstvem, ukázala, jak důležitý a potřebný je pohled a návrat ke kořenům křesťanské víry. Co bylo původně myšleno jako vnitrocírkevní obnova, to vedlo v 16.století k zakládání evangelických, tedy pouze na evangelium orientovaných církví, jejichž vyznání se soustřeďovalo na ústřední bod křesťanské víry: jen v Ježíši Kristu je spása, jenom víra v něho platí před Bohem a jenom Písmo svaté je konečnou autoritou.

V tom smyslu jsou adventisté sedmého dne evangelickou církví. Považují se za dědice reformace, ve které chtějí pokračovat a dokončit ji.

Obnova církve

Známým osobnostem, jako byl u nás například Jan Hus nebo v zahraničí Martin ether a Jan Kalvin, ležela na srdci obnova církve – a to jak ve vedení, tak mezi členy. Křesťané, kteří se postavili na jejich stranu, vytvářeli početnější luteránské nebo reformované církve. Vedle nich však vznikala i menší společenství věřících, tzv. svobodné církve, které se uzavíraly státnímu vlivu a setrvávaly na zásadě dobrovolnosti. Lidé se nestávali členy těchto četných svobodných církví od narození, ale teprve na základě vlastního svobodného rozhodnutí, po němž na vyznání víry přijali křest.

V 19.století vznikala mezi křesťany na různých místech v Evropě a Severní Americe četná probuzenecká hnutí, která očekávala blízký příchod Ježíše Krista. V tomto oživujícím hnutí se znovu ozýval silný hlas po dokončení reformace a důsledném návratu k víře a praxi prvních křesťanů. Z řady probuzeneckých hnutí v Severním Americe vyšli zapálení jedinci, kteří v šedesátých letech 19.století založili Církev adventistů sedmého dne.

Jak už název napovídá, její členové důvěřují Ježíšovu slibu, který dal své církvi: „Odcházím, abych vám připravil místo. Až ho připravím, přijdu, vezmu si vás k sobě a zůstanete se mnou.“

Adventisté při křtu vyznávají, že přijímají Ježíše jako svého Spasitele a že věří v Jeho návrat.

Kontakt

Petr Staš
kazatel
e-mail: stas.petr@tiscali.cz
tel.: +420 732 543 695

Adresa

Nezvalova ulice č. 14/377 Hradec Králové

© 2021 Sbor Církve adventistů sedmého dne Hradec Králové.#Všechna práva vyhrazena.