Dát víře tvář

Víra, která žije, je aktivní. Projevuje se ve slovech i činech. Každý, kdo si uvědomil svojí hodnotu, protože poznal Boha a prožil s ním osobní zkušenosti, bude mít touhu pomáhat druhým. Jedině tak víra získává viditelnou podobu. Vystupuje z mlhy a dostává zřetelný obrys. V jedné písní se zpívá: „Dejte naději tvář, velká slova nestačí.“

Adventisté sedmého dne si uvědomují, že bez těchto hodnot by byl svět chudší. A protože poznali a vědí, že Bůh je dobrý a milosrdný, že mu záleží na tom, aby jeho božskou lásku každý pocítil a prožil, chtějí víru svým životem představit.

Adventisty sedmého dne najdete ve více než 200 zemích světa. A nesetkáte se s nimi pouze v kostelech a modlitebnách. Pro službu lidem vybudovali více než 600 nemocnic, sanatorií a jiných zdravotnických zařízení. Ve 122 zemích působí adventistická humanitární organizace ADRA, jejíž pracovníci se snaží pomáhat nejenom při různých mimořádných událostech, ale poskytují stálou pomoc starým lidem, dětem a sirotkům. Na okraji zájmu není ani vzdělávání. K počtu 99 adventistických univerzit a vysokých škol lze připočíst 7200 škol základních, středních a odborných.

Kontakt

Petr Staš
kazatel
e-mail: stas.petr@tiscali.cz
tel.: +420 732 543 695

Adresa

Nezvalova ulice č. 14/377 Hradec Králové

© 2021 Sbor Církve adventistů sedmého dne Hradec Králové.#Všechna práva vyhrazena.