Sbor Církve adventistů sedmého dne
Hradec Králové

Pravidelná shromáždění
každou sobotu od 9:30 hodin

Novoroční verše a Informace

Pro sbor: Iz.54,10- "I kdyby se hory otřásly a pahorky se hýbaly sem a tam, mou neochvějnou lásku k Tobě nic neohrozí a smlouvu o pokoji, kterou jsem s Tebou jako tvůj laskavý Hospodin uzavřel, nikdy nic nezruší."

Pro děti: Přísl.1,7- "Bázeň před Hospodinem je počátek poznání. Jenom nadutí pošetilci pohradají moudrostí a kázní."

Novoroční verše a Informace

Pravidelné Sobotní bohoslužby od 9:30.

Respirátory, rozestupy minimálně 2metry a dezinfekce rukou.

Těšíme se na Vás!

Modlitební chvíle a studium Bible

V pondělí od 17:00hod. probíhá studium Bible a modlitební ztišení s kazatelem br. Karlem Vasilkem. 

Ve čtvrtek od 19:00 do 20:00hod. probíhá online studium Bible na adrese https://meet.google.com/euu-obno-iqr

Studium je otevřené pro všechny, kdo chce prohloubit či poznat blíže Biblické texty a jejich výklad.

Co nás čeká

Kontakt

Petr Staš
kazatel
e-mail: stas.petr@tiscali.cz
tel.: +420 732 543 695

Adresa

Nezvalova ulice č. 14/377 Hradec Králové

© 2022 Sbor Církve adventistů sedmého dne Hradec Králové.#Všechna práva vyhrazena.